Algemene spelvoorwaarden voor deelname aan de Vogue Eyewear Hans Anders promotie 2019

 

Algemeen

De prijs

Speelwijze

Deelname  

Persoonsgegevens

Aansprakelijkheid

Intellectueel eigendom

Klachten

Diversen

Gedragscode