Het oor is een complex, maar zeker een slim orgaan. Om te kunnen begrijpen waardoor het komt dat u bijvoorbeeld niet goed (meer) hoort, is het handig om te weten hoe uw gehoor werkt.

Waaruit bestaat het oor?

Waaruit bestaat het oor?

Het oor valt uiteen in drie delen: het buitenoor, het middenoor en het binnenoor.

Het buitenoor bestaat uit de oorschelp, de gehoorgang en het trommelvlies. Het middenoor is een met lucht gevulde ruimte waarin de gehoorbeentjes zich bevinden. Deze bestaan uit de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel. De keten van gehoorbeentjes zit aan de ene kant verbonden aan het trommelvlies en aan de andere kant aan een membraam dat een kleine opening in de wand van het binnenoor afsluit. De buis van Eustachius verbind het middenoor met de keelholte, waardoor de luchtdruk in het middenoor gelijk blijft aan die van de omgeving. Het binnenoor is het slakkenhuis dat is gevuld met vloeistof en bekleed met ontelbare trilhaartjes, het labyrint met daaraan vast de gehoor- en evenwichtszenuw.

Mijn gehoor

Hoe hoort dat?

In de oorschelp wordt het geluid (de geluidsgolven) opgevangen. Vervolgens worden deze geluidsgolven via de gehoorgang doorgegeven aan het trommelvlies. De geluidsgolven zorgen ervoor dat het trommelvlies gaat trillen. Deze trillingen zetten de gehoorbeentjes in beweging.

De gehoorbeentjes staan in verbinding met het slakkenhuis. Door de beweging van de gehoorbeentjes gaat de vloeistof in het slakkenhuis bewegen en worden de trilhaartjes in trilling gebracht. Hierdoor wordt een chemische reactie opgewekt die de zenuwuiteinden activeert. De zenuw geeft de boodschap door aan de hersenen waarna wij het geluid waarnemen.

Doordat wij twee oren hebben, komen in onze hersenen ook twee verschillende signalen van het geluid binnen. Het geluid bereikt beide oren namelijk niet tegelijk. Deze signalen worden gecombineerd. Zo weten wij waar het geluid vandaan komt; we kunnen de richting horen.

Oor

Wat als je niet goed hoort?

Het oor bestaat dus uit heel veel kleine onderdeeltjes die nauw met elkaar zijn verbonden en er samen voor zorgen dat we kunnen horen. Wanneer er ook maar één klein onderdeeltje niet goed functioneert, merken we dat meteen aan ons gehoor, we horen minder goed.

Is er een defect in het buitenoor of middenoor dan ontstaat er een zogenaamd geleidingsverlies. Denkt u bijvoorbeeld aan een prop oorsmeer die vastzit in de gehoorgang en zo de geluidsgolven hindert of een scheurtje in het trommelvlies. Een geleidingsverlies is soms te genezen, bijvoorbeeld door het uitspuiten van de verstopte gehoorgang. Zit er een defect in het binnenoor dan noemen we dit een waarnemingsgehoorverlies (ook wel perceptief verlies genoemd). Een waarnemingsverlies is meestal niet meer te herstellen. Mogelijke oorzaken van een waarnemingsverlies zijn bijvoorbeeld veroudering en slijtage of beschadiging door medicijngebruik of erfelijkheid.

Oplossing

Sommige geleidingsverliezen zijn te genezen, sommige niet. En waarnemingsverliezen kunnen meestal ook niet genezen worden. Dat betekent niet dat u met uw gehoorprobleem blijft zitten. Hans Anders kan de schade niet herstellen, maar er wel voor zorgen dat u weer kunt horen zoals het hoort. Onze audicien geeft u graag advies op maat.