Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Het is bestemd voor eigen gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Hans Anders is het niet toegestaan deze site of de hierop afgebeelde gegevens (producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, handelsnamen, woordmerken en logo's) op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of openbaar te maken aan derden.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Hans Anders, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Hans Anders is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid

De site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

We verzoeken iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Hans Anders, vooraf contact op te nemen met de afdeling Communicatie van Hans Anders. Per aanvraag/ situatie wordt een afweging gemaakt of toestelling wordt verleend. 


Hans Anders

Afdeling Marketing
Adres Papland 21, 4206 CK Gorinchem
Telefoon 0183 697 500
Contact