Myopie, hypermetropie en astigmatisme

Zien

Bij mensen die geen bril nodig hebben om scherp te kunnen zien, wordt het licht dat in het oog valt zo gebroken door het hoornvlies, dat het precies op het netvlies valt. Wanneer dat niet het geval is, valt het licht niet op het netvlies, maar ervoor of erachter en heb je een bril nodig om beter te kunnen zien. We spreken dan van een brekingsafwijking of refractieafwijking.

Er zijn verschillende brekingsafwijkingen, namelijk:

  • Myopie
  • Hypermetropie
  • Astigmatisme

Myopie

Myopie wordt ook wel bijziendheid genoemd. Bij myopie is de oogbol te lang, waardoor de breking te sterk is en het licht dat in het oog valt niet op, maar voor het netvlies valt. De plek waar het licht valt noemen we het brandpunt. Als er sprake is van bijziendheid, ligt het brandpunt dus voor het netvlies. In het geval van myopie of bijziendheid kan iemand van dichtbij scherp zien, maar van veraf niet. Dit kan gecorrigeerd worden door het dragen van min-glazen.

Hypermetropie

Hypermetropie noemt men in de volksmond verziendheid. Bij hypermetropie is de breking niet sterk genoeg, waardoor een beeld achter het netvlies wordt geprojecteerd in plaats van op het netvlies. Bij een lichte afwijking, kan iemand met verziendheid het beeld zelf bijstellen. Als er naar iets dichtbij wordt gekeken, maakt het oog zichzelf iets boller waardoor de breking sterker wordt en iemand het toch scherp kan zien. We noemen dit accommoderen. Bij kinderen gaat dit bijstellen meestal zonder veel moeite. Naarmate iemand ouder wordt, kan dit meer inspanning kosten, wat klachten, zoals hoofdpijn, kan veroorzaken. Hypermetropie kan dan gecorrigeerd worden met plus-glazen. Vanaf ongeveer 40 jaar kan iemand steeds minder goed accommoderen en is een leesbril nodig om beter te kunnen lezen. We spreken in dat geval van presbyopie of ouderdomshypermetropie.

Astigmatisme

Astigmatisme noemt men ook wel eens een cilindrische afwijking. Bij astigmatisme is de bolling van het oog niet rond, maar ovaal. Hierdoor ontstaat er niet één brandpunt, maar twee brandpunten. Als het oog bijvoorbeeld horizontaal geen sterke bolling heeft, valt het licht daar achter het netvlies. Daarbij kan de bolling verticaal te sterk zijn, waardoor het brandpunt vóór het netvlies ligt. Astigmatisme wordt daarom gecorrigeerd met een glas met twee verschillende sterktes om het brandpunt op het netvlies te krijgen. Het verschil tussen de ene sterkte en de andere wordt een cilinder genoemd.
 

Om erachter te komen of je een correctie nodig hebt en welke dan het meest geschikt zou zijn voor jouw ogen, kun je je het beste laten adviseren. Maak eenvoudig online een afspraak voor een gratis oogmeting in één van de Hans Anders winkels.