Onze partners

Samenwerking met alle zorgverzekeraars

Hans Anders heeft afspraken gemaakt met alle zorgverzekeraars in Nederland. Zo zorgen we ervoor dat we iedere klant kunnen helpen met de declaratie van een bril of lenzen. Daarnaast hebben we met veel zorgverzekeraars scherpe voordeelregelingen afgesproken.

Nog mooier; Hans Anders heeft zelfs als enige audicien in Nederland een contract voor hooroplossingen met alle zorgverzekeraars. Onze klanten profiteren daarmee dus altijd van de maximale vergoeding van hun zorgverzekeraar voor een hoortoestel en scherpe tarieven. Met meer dan 120 hoortoestelverkooppunten is er altijd een audicien in de buurt.

Meer informatie over de samenwerking met zorgverzekeraars of specifieke informatie over de afspraken die wij met iedere zorgverzekeraar hebben gemaakt, vind je hier

Lid van UFON

Hans Anders is aangesloten bij de UFON, de Unie van Filiaal en franchise Optiek- en hoortoestelbedrijven van Nederland. Deze branchevereniging focust zich op de kwaliteit van de branche.

Lid van de NVAB

De Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven (NVAB) is de brancheorganisatie van audicienbedrijven in Nederland en woordvoerder en belangenbehartiger van de bedrijfstak. De leden van de NVAB hebben als doel slechthorenden te voorzien van hoorzorg die toegankelijk, betrouwbaar en kostenefficiënt is. Kwaliteit en keuzevrijheid van de klant staat hoog in het vaandel bij NVAB.

Sponsor Nationale Ouderendag

Hans Anders komt voor het derde jaar op rij in actie voor het Nationaal Ouderenfonds, want wij willen een zinvolle bijdrage leveren aan het écht helpen van ouderen in Nederland voor wie onvoldoende zorg en aandacht is vanuit de maatschappij. Dat vinden wij belangrijk, omdat de initiatieven van het Nationaal Ouderenfonds de kwaliteit van leven van deze groep ouderen bevorderen. In 2018 draagt Hans Anders bij door een actieve bijdrage te leveren aan Nationale Ouderendag. Op deze speciale dag op vrijdag 5 oktober 2018 zetten we samen met de lokale comités van het Ouderenfonds met elkaar ouderen in het zonnetje, door wensen te vervullen. Zo geven we ouderen (en onszelf) een onvergetelijke dag. Kijk voor meer informatie op www.nationaleouderendag.nl.