Onze partners

Samenwerking met alle zorgverzekeraars

Hans Anders heeft afspraken gemaakt met alle zorgverzekeraars in Nederland. Zo zorgen we ervoor dat we iedere klant kunnen helpen met de declaratie van een bril of lenzen. Daarnaast hebben we met veel zorgverzekeraars scherpe voordeelregelingen afgesproken.

Nog mooier; Hans Anders heeft zelfs als enige audicien in Nederland een contract voor hooroplossingen met alle zorgverzekeraars. Onze klanten profiteren daarmee dus altijd van de maximale vergoeding van hun zorgverzekeraar voor een hoortoestel en scherpe tarieven. Met meer dan 120 hoortoestelverkooppunten is er altijd een audicien in de buurt.

Meer informatie over de samenwerking met zorgverzekeraars of specifieke informatie over de afspraken die wij met iedere zorgverzekeraar hebben gemaakt, vind je hier

Lid van UFON

Hans Anders is aangesloten bij de UFON, de Unie van Filiaal en franchise Optiek- en hoortoestelbedrijven van Nederland. Deze branchevereniging focust zich op de kwaliteit van de branche.

Lid van de NVAB

De Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven (NVAB) is de brancheorganisatie van audicienbedrijven in Nederland en woordvoerder en belangenbehartiger van de bedrijfstak. De leden van de NVAB hebben als doel slechthorenden te voorzien van hoorzorg die toegankelijk, betrouwbaar en kostenefficiënt is. Kwaliteit en keuzevrijheid van de klant staat hoog in het vaandel bij NVAB.

Nationaal Ouderenfonds

Als kennispartner wil Hans Anders een zinvolle bijdrage leveren  aan de missie van het Nationaal Ouderenfonds:  het écht helpen van ouderen in Nederland voor wie onvoldoende zorg en aandacht is vanuit de maatschappij en daarmee de kwaliteit van leven van deze groep bevorderen. Het kennispartnerschap is een inhoudelijke samenwerking op het gebied van ontwikkelen en delen van kennis en innovatie.